Formand
Nina Albertsen
8500 Grenå
Tlf. 2670 8758
Mail: formand@djurskredsen.dk

Næstformand
Søren K. Lauridsen
8410 Rønde
Tlf. 4014 7500
Mail: sklauridsen@gmail.com

Kasserer
Svend Erik Kjær Laursen
8400 Ebeltoft
Tlf. 2148 6130
Mail: kasserer@djurskredsen.dk

Faglig sekretær
Inge Dideriksen
8500 Grenå
Tlf. 3066 4552
Mail: ingedideriksen6@gmail.com

Aktivitetssekretær
Christina Kejser Sørensen
8581 Nimtofte
Tlf. 5335 3463
Mail: christina.1989@live.dk

Webredaktør
Svend Erik Kjær Laursen
8400 Ebeltoft
Tlf. 2148 6130
Mail: webmaster@djurskredsen.dk

Best. Medl. Formand for Socialdemokratiet i Syddjurs
www.syddjurs-s.dk
Jan Bruno Jensen
8410 Rønde
Tlf. 2011 9604
Mail: jabj@syddjurs.dk

Best. Medl. Næstformand for Socialdemokratiet i Syddjurs
Daniel Buttenschøn
8400 Ebeltoft
Tlf. 4141 1307
Mail: daniel@buttenschon.dk

Best. Medl. Formand Grenå
Heidi Hass Madsen
8500 Grenå
Tlf. 2764 3149
Mail: heidi_hass@yahoo.com

Best. Medl. Formand Norddjurs Vest
Bente Hedegaard
8963 Auning
Tlf. 2444 1739
Mail: bh@norddjurs.dk

Suppleanter:
Dan von der Lippe
8963 Auning
Tlf. 2028 2893
Mail: dan@sport45.dk

Carsten Nørgaard
8400 Ebeltoft
Tlf. 2033 4951
cn@ibber.com

Andre:
Folketingsmedlem
Leif Lahn Jensen
8500 Grenå
Tlf. 3337 4046
Mail: leif.jensen@ft.dk
www.facebook.com/LeifLahn

Regionsrådsmedlem
Else Søjmark
8500 Grenå
Tlf. 4018 6968
Mail: else.soejmark@rr.rm.dk
www.facebook.com/ElseSojmark