Krav om lige adgang til sundhed for borgerne på Djursland

Socialdemokratiet i Djurskredsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag drøftet Region Midtjyllands budgetforlig med besparelsesforslag, som medfører markante forringelser og økonomiske nedskæringer på ’de nære sundhedstilbud’, herunder afskaffelse af akutlægebilen på Djursland. De voldsomme besparelser på Region Midtjyllands budget medfører naturligvis uro i det socialdemokratiske bagland. Vi skal fra kredsbestyrelsen beklage, at der skal foretages […]

Akutklinikken i Grenå reddet

Formand for Udvalget for nære Sundhedstilbud Else Søjmark valgt på Djursland har lagt et stort arbejde i at skaffet et flertal.»Vi stemte ikke om punktet, så det er et enigt udvalg, der står bag indstillingen og siger nej til her og nu at ændre i åbningstiderne på Akutklinikken. Jeg og resten af udvalget mener, at […]

Info fra Else Søjmark

Djurslands stemme i RegionMidtjyllandRegionsrådsmedlemElse SøjmarkTlf. 4018 6968Mail: else.soejmark@rr.rm.dkInfo om Else Søjmarkwww.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/else-sojmark-a/www.facebook.com/ElseSojmark Information fra Else Søjmark oktober 2022 Akutklinikken i Grenå reddetseptember 2022 Nære sundhedstilbud er vigtige som aldrig førmaj 2022 Sundhedsvæsen på borgernes præmisserapril 2022 Grønt lys for øjenlæge i Sundhedshuset Grenåmarts 2022 Nyt fra Else Søjmark

Nære sundhedstilbud er vigtige som aldrig før

Udvalg for nære sundhedstilbud godkendte 9. august, at der arbejdes videre med placering af fem nærhospitaler: et i Grenaa, Skive, Skanderborg og Ringkøbing-Skjern kommuner samt et i den nordvestlige del af regionen (Lemvig, Struer og Holstebro). Regionsrådet godkendte 24. august. I den videre dialog med kommunerne skal det afklares, hvilke forløb, indsatser og synergier, der […]

Invitation til DEBATMØDE med Else Søjmark

Mød Else Søjmark (A), Djurslands repræsentant i regionsrådet. Tid:      3. september kl 10 – 12 Sted:    Kulturhotellet, Krostuen, Hovedgaden 10, 8410 Rønde Hvem:  medlemmer af partiforeningerne i Norddjurs og Syddjurs              samt borgere i øvrigt på Djursland Else vil, som medlem af regionsrådet og formand for udvalget for nære sundhedstilbud fortælle om, hvad der aktuelt […]

Sundhedsvæsen på borgernes præmisser

Else Søjmark, S,Udvalgsformand Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Regeringens udspil til sundhedsreform har fokus på et styrket fælles sundhedsvæsen på borgernes præmisser. Vi skal alle løfte sammen og tage del i ansvaret. Det gælder både stat, region, kommuner og almen praksis. Sammen kan vi gøre en forskel for sundhed og mistrivsel og gøre op med den […]

Grønt lys for øjenlæge i Sundhedshuset i Grenå

ELSE SØJMARK, (S) Udvalgsformand for “Nære sundhedstilbud” i Region Midtjylland Der er nu muligt at anvende puljemidlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet til at etablere en praksis til øjenlæge i Grenaa Sundhedshus. Det blev regionsrådet orienteret om på møde 30. marts. Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt, at midlerne, som tidligere var bevilget til anden praksis, kan […]

Else Søjmark marts 2022

Nyt fra jeres repræsentant i regionsrådet   Allerførst tak til jer alle for stor støtte og opmuntring i valgkampen 🌹  Vi endte i regionen med 13 valgte socialdemokrater, en tilbagegang på 3.Jeg er allerede godt i gang og vil også fremover skrive et indlæg til bladet, så I kan følge lidt med i hvad der […]