Nære sundhedstilbud er vigtige som aldrig før

Udvalg for nære sundhedstilbud godkendte 9. august, at der arbejdes videre med placering af fem nærhospitaler: et i Grenaa, Skive, Skanderborg og Ringkøbing-Skjern kommuner samt et i den nordvestlige del af regionen (Lemvig, Struer og Holstebro). Regionsrådet godkendte 24. august. I den videre dialog med kommunerne skal det afklares, hvilke forløb, indsatser og synergier, der […]

Invitation til DEBATMØDE med Else Søjmark

Mød Else Søjmark (A), Djurslands repræsentant i regionsrådet. Tid:      3. september kl 10 – 12 Sted:    Kulturhotellet, Krostuen, Hovedgaden 10, 8410 Rønde Hvem:  medlemmer af partiforeningerne i Norddjurs og Syddjurs              samt borgere i øvrigt på Djursland Else vil, som medlem af regionsrådet og formand for udvalget for nære sundhedstilbud fortælle om, hvad der aktuelt […]

En redningskrans til gymnasier i landdistrikterne

Leif Lahn Jensen, Gruppeformand for Socialdemokratiet 9.juni 2022 Vi skal have levende lokalsamfund med gode skoler og uddannelsesmuligheder. Desværre har mange gymnasier i landdistrikterne i de seneste år oplevet faldende elevtal, og hvis udviklingen fortsætter må flere dreje nøglen om. Det må og skal vi lave om på. Derfor har regeringen indgået en aftale, der […]

Frihed og fællesskab er hinandens forudsætninger

af Leif Lahn Jensen, Gruppeformand for Socialdemokratiet 8.juni 2022 I tre år har Socialdemokratiet haft regeringsmagten i Danmark. Det har været tre svære og udfordrende år, hvor vores land først blev ramt af COVID 19 og derefter af følgerne af Putins forfærdelige angreb på Ukraine. Det har været regeringens mål at bringe Danmark så godt […]

Beretning og referat fra Kredsgeneralforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen mandag den 11. april 2022 kl. 19.00 i 3F  ́s lokaler på Trekanten i Grenaa Dagsorden 1. Velkomst v/formand Bente Nordbek 2. Valg af dirigent: Jan Petersen blev foreslået og valgt. 3. Valg af stemmetællere: Frank Sunesen og Bent Krog blev foreslået og valgt. 4. Organisatorisk og politisk beretning v/ formand Bente […]

Tak for alt Niels Erik

Mandag den 11 april blev der endelig tid og mulighed for mange Socialdemokrater og andet godtfolk på Djursland at takke tidligere regionsmedlem Niels Erik Iversen fra Grenå for den kæmpe indsats ham har gjort gennem mange år.Det var ikke længe efter ankomsten til Grenå først i -90erne at Niels Erik stillede sin arbejdskraft til rådighed […]

Grønt lys for øjenlæge i Sundhedshuset i Grenå

ELSE SØJMARK, (S) Udvalgsformand for “Nære sundhedstilbud” i Region Midtjylland Der er nu muligt at anvende puljemidlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet til at etablere en praksis til øjenlæge i Grenaa Sundhedshus. Det blev regionsrådet orienteret om på møde 30. marts. Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt, at midlerne, som tidligere var bevilget til anden praksis, kan […]