27.april 2022 LEIF LAHN (MF) for Djursland

Op til valget i 2019 etablerede jeg en valggruppe, som skulle stå for min valgkamp. På det første møde i valggruppen diskuterede vi, hvilke emner der ville komme til at dominere den kommende valgkamp. Jeg var dengang i 2019 allermest optaget af ’Arne pensionen’ og af, at en eventuelt kommende socialdemokratisk regering fik rettet op på nogle af Venstreregeringens sociale nedskæringer.

Vores møde gik fint, indtil en af deltagerne kiggede på mig og spurgte, hvad jeg mente om den grønne omstilling. Et øjebliks dyb og afslørende tavshed. For helt ærligt, den grønne omstilling mente jeg vist ikke så meget om bortset fra, at jeg til en avis havde udtalt, at jeg elskede gode bøffer, og dem agtede jeg at blive ved med at spise! Og desuden var jeg som mange af mine kolleger, der kommer fra arbejderklassen, nok mere rød end grøn. Vi var mest optaget af at sikre arbejderne jobs med god løn og gode arbejdsbetingelser – så måtte den grønne omstilling komme lidt i anden række.

Jeg kunne godt fornemme, at dette ikke faldt i hel god jord i min valggruppe, og en længere diskussion gik i gang, og det stod snart klart, at den grønne omstilling skal tages alvorligt. Jeg gik hjem og talte med mine døtre, og jeg fik læst og påskrevet: for dem var naturen og klimaet nok det afgørende spørgsmål i valgkampen. Og hermed begyndte min rejse mod en mere grøn tilgang til politik. Gennem debatterne under valgkampen og ikke mindst gennem mødet med folk på gader og stræder fik jeg bekræftet, at den grønne omstilling er vigtig for både vores klima og vores natur, og ikke mindst fik jeg bekræftet, at det især er de unge, de er bekymrede over klodens fremtid – og med god grund, for det er jo dem, der skal leve med følgerne af de menneskeskabte klimaændringer.

Og med rapporten 2021 fra FN´s klimapanel står det helt klart, at klimaet lider voldsomt under den voldsomme udledning af CO2: Temperaturen vil stige, flere områder vil blive forvandlet til ørken og havenes vandstand vil stige med katastrofale følge for lavtliggende områder. Rapporten gjorde et stort indtryk på mig, især fordi dens konklusioner jo bekræftes af det vi alle kan se og mærke, nemlig at klimaet forandrer sig, flere storme, mere tørke, mere vand alt efter hvor man befinder sig. Det er nu mere klart end nogensinde, at den grønne omstilling er helt nødvendig og at den må tænkes ind i vores politiske arbejde på en helt anden måde end tidligere.

Denne erkendelse er jeg kommet frem til sammen med mit parti. Vi har i Socialdemokratiet været på en fælles rejse, og jeg siger ikke længere, at jeg er rød før jeg er grøn, nej jeg siger, at de to farver går hånd i hånd, og det siger jeg, fordi mange af vores virksomheder har vist, at den grønne omstilling skaber masser af grønne jobs. Hvis vi her i Danmark kan fortsætte med at være en af de førende i den grønne omstilling , så er jeg sikker på, at vi også økonomisk og beskæftigelsesmæssigt vil stå stærkere end ellers!

Partierne i Folketinget er alle mere eller mindre grønne, derfor er det vigtigt for mig at understrege, hvad der for mig er den socialdemokratiske vinkel på den grønne omstilling.

For det første skal den være socialt retfærdig, det må aldrig blive de svageste skuldre, der skal bære omkostningerne ved omstillingen, for omkostninger, det kommer der.

For det andet skal omstilling ske i et tæt samarbejde mellem offentlig og privat virksomhed for den grønne omstilling sker bedst, når opgaverne deles mellem de private innovative virksomheder og eksempelvis de offentlige forskningsenheder.

Og for det tredje skal den grønne omstilling ske i et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, således at de to parter f.eks. kan aftale, hvordan og på hvilke vilkår medarbejderne kan blive omskolet til ny grøn produktion.

Min rejse mod den grønne omstilling har været spændende og udfordrende. Jeg kan ikke love mine døtre, at jeg ikke længere vil spise en god bøf, men måske kan jeg nøjes med en fremfor to og tilsvarende øge salatmængden, og dermed har jeg givet mit lille beskedne bidrag til den grønne omstilling, og så er salat, skal jeg hilse at sige ’ikk så ring endda!