Nyt fra jeres repræsentant i regionsrådet   Allerførst tak til jer alle for stor støtte og opmuntring i valgkampen 🌹  Vi endte i regionen med 13 valgte socialdemokrater, en tilbagegang på 3.
Jeg er allerede godt i gang og vil også fremover skrive et indlæg til bladet, så I kan følge lidt med i hvad der sker på den regionale bane.  I er også altid velkomne til at kontakte mig.
Nære Sundhedstilbud og sundhedsreform 

Vi starter ud med poster og hverv. Jeg er udpeget som formand for “udvalget for nære sundhedstilbud”. Som formand har jeg plads i det nye Sundhedssamarbejdsudvalg, som er del af den nye organisering på Sundhedsområdet. Indtil dette udvalg starter op, forventet omkring juli, er jeg med i Sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget. Disse to udvalg afløses af Sundhedssamarbejdsudvalget.

Nære Sundhedstilbuds område er det sundhedsvæsen, som borgerne møder udenfor selve hospitalsbehandlingen. Det er et område som borgerne på Djursland og i den øvrige region er meget optaget af. Og jeg forventer meget i fokus i de kommende år. 

Tirsdag den 4. Januar havde udvalget sit første møde. Dagsordener og referater kan løbende følges på regionens hjemmeside https://www.rm.dk/politik/udvalg/staende-udvalg/udvalget-for-nare-sundhedstilbu/dagsordener-og-referater-udvalget-for-nare-sundhedstilbud/  Det gælder også for regionens øvrige udvalg.

Djursland har med sin befolkning og store afstande brug for nære sundhedstilbud. De nære sundhedstilbud skal også aflaste de hårdt trængte hospitaler. 

Sundhedsvæsenet står overfor en stor udfordring med flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Det kræver en omstilling i sundhedssektoren, og et tættere og mere smidigt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis med flere nære sundhedstilbud, der også skal føre til, at borgerne kun skal køre til de specialiserede sygehuse, når det er nødvendigt.

Regeringen og støttepartierne indgik derfor også i juni en aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger), som skal følges op af en bredere sundhedsreform.

I oktober 2021 kom herefter et udspil, der skal styrke lokalsamfundene. Sundhedsområdet var tilgodeset med 20 nærhospitaler – 3 i region midt, hvor Grenaa var det ene, og der var også tænkt i bedre lægedækning og flere akutberedskaber. 

Statsministeren nævnte i sin nytårstale, at sundhedsreformen udskydes til vi er ude af coronapandemien. Lige nu lyder det, at der kommer et udspil her i 1. kvartal, som jeg og mange andre venter spændt på, så vi kan komme videre med at forenkle og skabe mere lighed og sammenhæng i sundhedssystemet. Vi skal forhindre at borgere falder ned mellem to stole. Vi skal styrke det nære og sammenhængende sundhedssystem.

Ny elevfordelingsmodel på Ungdomsuddannelserne 

Jeg har desuden fået plads i fordelingsudvalg Øst. En post med fokus på uddannelse, som også er en af mine mærkesager. Region Midtjylland har fire fordelingsudvalg, som har til opgave at fordele ansøgere til STX (det almene gymnasium) og HF for de skoler, der har flere ansøgere end deres kapacitet giver mulighed for at optage. 

Regionsrådets opgaver på det almene gymnasieområde ændrer sig. Regeringen og et flertal i Folketinget har med virkning fra skoleårets 2023/2024 indgået en aftale om en elevfordelingsmodel for alle gymnasiale uddannelser, der skal håndtere udfordringerne med elevsammensætningen i de større byer og det faldende elevgrundlag på gymnasier i tyndtbefolkede områder. Det er en vigtig opgave, også for os her på Djursland.

Ministeriet står for indfasningen af modellen, men efter tre år overgår en række opgaver til regionerne. 

Herudover har jeg fået plads i bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland, Randers Social- og Sundhedsskole samt LAG Djursland.  Poster jeg vil gøre mit allerbedste for at fylde ud.

Det blev også en til en suppleantpost i en Videnskabsetisk komite, så jeg kommer heldigvis ikke til at kede mig i den kommende tid.

Tak for støtte under valgkampen – og for hilsener, interesse og opbakning også efter valget 🌹

Med venlig hilsen

Else Søjmark

Regionsrådet, Region Midtjylland

Udvalgsformand nære sundhedstilbud

Mobil +45 4018 6968

Else.soejmark@rr.rm.dk

Region Midtjylland

Skottenborg 26, 8800 Viborg