Leif Lahn Jensen, Gruppeformand for Socialdemokratiet 9.juni 2022

Vi skal have levende lokalsamfund med gode skoler og uddannelsesmuligheder. Desværre har mange gymnasier i landdistrikterne i de seneste år oplevet faldende elevtal, og hvis udviklingen fortsætter må flere dreje nøglen om.

Det må og skal vi lave om på. Derfor har regeringen indgået en aftale, der holder hånden under de små gymnasier i yderområderne ved at sikre en bedre elevfordeling.

Hvis et gymnasium er overansøgt, er det fremover transporttiden til gymnasiet, der afgør, hvem af eleverne, der kommer ind. Samtidig indfører vi en bedre styring af, hvor mange elever det enkelte gymnasie må optage, og vi giver desuden en større pose penge til gymnasierne i landdistrikterne.

Syddjurs Gymnasium i Rønde og Grenaa Gymnasium er blandt dem, der kæmper med faldende elevtal. En fremskrivning viser, at de to gymnasier står til at miste hver syvende elev inden for få år, hvis vi bare lader stå til.

Syddjurs Gymnasium i Rønde og Grenaa Gymnasium er blandt dem, der kæmper med faldende elevtal. En fremskrivning viser, at de to gymnasier står til at miste hver syvende elev inden for få år, hvis vi bare lader stå til. Derfor er jeg enormt glad for den nye aftale, der sikrer gymnasiernes overlevelse.

Det undrer mig dog gevaldigt, at Venstre ikke vil være med til at holde liv i vores lokalsamfund. Partiet har valgt at stå uden for aftalen, og det er desværre langt fra første gang, at Venstre svigter landdistrikterne. Politiaftalen, der sikrede 20 nærpolitistationer uden for de større byer, afviste Venstre ligeledes, og blev også et nej tak til bedre lånemuligheder til boligkøbere i landdistrikterne.

I Socialdemokratiet ønsker vi at gøre op med mange års centralisering. Vi vil have et Danmark i balance, hvor de unge menneskers muligheder i livet ikke afgøres af, hvor de bor. Aftalen om en bedre elevfordeling på landets gymnasier er endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning.