af Leif Lahn Jensen, Gruppeformand for Socialdemokratiet 8.juni 2022

I tre år har Socialdemokratiet haft regeringsmagten i Danmark. Det har været tre svære og udfordrende år, hvor vores land først blev ramt af COVID 19 og derefter af følgerne af Putins forfærdelige angreb på Ukraine. Det har været regeringens mål at bringe Danmark så godt gennem den svære tid som muligt, uden at de svageste skuldre har skullet bære de tungeste byrder. Jeg synes, at det er vi lykkedes med, og det er jeg lidt stolt over. Danmark kom gennem pandemien, fordi vi som et stærkt fællesskab stod sammen i en svær tid.

Det er tydeligt, at Venstre ønsker at gøre det næste valg til et spørgsmål om den enkeltes frihed i forhold til fællesskabet. Den diskussion tager vi gerne med Venstre, for vi ser ingen modsætning mellem hensynet til den enkelte og hensynet til fællesskabet.

Socialdemokratiet har altid kæmpet for den enkeltes frihed og den enkeltes ret til at forme sit liv, som man nu engang ønsker det. Det viste vi i årene efter krigen, da vores parti valgte frihed og demokrati fremfor ufrihed og kommunisme Og det har vi vist gennem opbygningen af vores velfærdsstat. For ved frihed forstår vi ikke blot den enkeltes ret til i størst muligt omfang at gøre, som man vil. Frihed er for os også friheden til ikke at skulle bekymre sig om alderdommen – derfor indførte vi folkepensionen. Og frihed er også friheden til at få en uddannelse, derfor indførte vi SU én, så det ikke kun var børn af velhavende forældre, der fik en længere uddannelse. Og frihed er også friheden til at kunne se frem til pensionisttilværelsen efter et langt arbejdsliv uden at skulle leve på smertestillende piller – derfor indførte vi Arne-pensionen.

Socialdemokratiet bygger på, at vi som frie borgere i et frit samfund skal yde det, vi kan til gavn for fællesskabet. Samtidig kan vi forvente, at fællesskabet træder til, hvis vi af en eller anden grund får brug for hjælp. Vi skal gøre vores pligt, så vi kan kræve vores ret. Det giver det stærkeste samfund, og vi skal huske, at vi alle en dag kan få brug for fællesskabets hjælp til at komme videre, også ham eller hende der i dag føler sig usårlig. Og vi tror på, at vores velfærdsstat giver muligheder for mennesker til at søge lykken og friheden til at leve et godt liv, uanset hvilken baggrund man har og hvad man har været udsat for.

På den baggrund tager vi gerne debatten med de borgerlige partier om frihed og fællesskab. Vi ved, at der efter COVID 19 og Ukrainekrigen vil være økonomiske grænser for, hvordan vi kan udbygge velfærdsstaten, for vi ved, at grundlaget for denne er en stærk og ansvarlig økonomisk politik. Men vi vil altid huske at tage vare på de borgere, der mest har brug for fællesskabets hjælp og støtte. Det er vores partis DNA, og det er derfor jeg og vi socialdemokrater er i politik.