Der indkaldes til generalforsamling
3F Rønde Solsortevej 9

Mandag den 17. april 2023 kl.19.00

Dagsorden                 

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Organisatorisk og politisk beretning v/formand Bente Nordbek
  5. Beretning fra Regionen v/regionsrådsmedlem Else Søjmark
  6. Beretning fra Folketinget v/ gruppeformand Leif Lahn Jensen
  7. Regnskab v/ kasserer Kirsten Frederiksen
  8. Indkomne forslag
  9. Valg
  10. Næstformand for 2 år

på valg er Søren K. Lauritsen,

på valg er Kirsten Frederiksen

på valg er Inge Dideriksen

på valg er Svend Erik Kjær Laursen

på valg er Linda Brask

på valg er Dan von der Lippe

på valg er Carl-Eric Würtz Pallesen

på valg er Lars Breum

             10. Eventuelt  

       Med venlig hilsen 

       Bente Nordbek
       Kredsformand 
       bente.nordbek@gmail.com