ELSE SØJMARK, (S) Udvalgsformand for “Nære sundhedstilbud” i Region Midtjylland

Der er nu muligt at anvende puljemidlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet til at etablere en praksis til øjenlæge i Grenaa Sundhedshus. Det blev regionsrådet orienteret om på møde 30. marts.

Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt, at midlerne, som tidligere var bevilget til anden praksis, kan anvendes til at etablere en klinik til en praktiserende øjenlæge i Grenaa Sundhedshus.

“Jeg er på borgernes vegne glad for, at der nu også er åbnet for muligheden for en praktiserende øjenlæge i sundhedshuset i Grenaa. Det vil i nærområdet styrke et sammenhængende og synligt sundhedstilbud” siger Else Søjmark

Det betyder, at antallet af speciallæger, og dermed behandlingstilbudet til borgerne, kan udvides i Grenaa Sundhedshus. Det er fint på linje med strategien for sundheds- og psykiatrihuse, som regionsrådet vedtog i juni 2021.

I strategien står blandt andet, at Region Midtjylland vil ”arbejde for at samle flere praktiserende læger og praktiserende speciallæger i sundhedshusene”.

Jeg er på borgernes vegne glad for, at der nu også er åbnet for muligheden for en praktiserende øjenlæge i sundhedshuset i Grenaa. Det vil i nærområdet styrke et sammenhængende og synligt sundhedstilbud. En øjenlæge praksis vil udvide behandlingstilbuddet i et allerede stærkt og bredt fagligt miljø i sundhedshuset, og dermed også bidrage til sundhedshuset som en attraktiv arbejdsplads.

Den aktuelle udfordring med rekruttering på sundhedsområdet er ikke mindre i regionens yderområder. Det er derfor også vigtigt med initiativer, der giver bedre muligheder for at vi kan rekruttere og fastholde sundhedsprofessionelle.

I de kommende måneder udarbejder Regionshospitalet i Randers et projektforslag og konkretiseret budgetforslag for renoveringen. Sagen forventes at blive forelagt regionsrådet i juni 2022 med henblik på godkendelse af projektforslag og justeret anlægsbevilling.

Jeg vil afslutningsvis nævne, at “Udvalget for nære sundhedstilbud” holder sit udvalgsmøde den 10. maj i Sundhedshuset i Grenaa.