175-året for Grundloven fejres hos Socialdemokratiet på Djursland
Det er med stor fornøjelse, at Socialdemokratiet Djurskredsen kan indbyde til fejring af Grundlovens
175 års jubilæum. Traditionen tro foregår det på Julielund ved Allingåbro – Højlund-familiens gamle
slægtsgård. I år er temaet “Hvordan finansierer vi fremtidens velfærd” og skyder således debatten i
gang inden Sundhedsstrukturkommissionens rapport offentliggøres, ugen efter.

Vi har igen i år tre markante talere, som repræsentanter for Magten, Videnskaben og Folket.

Det er en særlig glæde at lade Jan Petersen belyse temaet fra Magtens perspektiv. Jan har i år
50-års jubilæum i Socialdemokratiet og kan se tilbage på mere end 30 år som folkevalgt
politiker, heraf 17 år som lovgiver på Christiansborg og 12 år som borgmester i Norddjurs
Kommune. En anden lokal topfigur, borgmester Michael Stegger Jensen fra Syddjurs, vil lede
publikum gennem dagen, da vores folketingsmedlem Leif Lahn som præsidiemedlem er
optaget på Christiansborg, bl.a. med at ledsage Dronning Mary til fejringen der.

Fra Copenhagen Business School får vi i år videnskabens perspektiv præsenteret af lektor Birthe
Larsen.
Hun udgav i 2023 bogen ”Hvorfor stiger uligheden – og hvad gør vi ved det?”. Titlen på
Birthe Larsens tale er ”Derfor er det svært at beregne hvor mange penge der er til velfærd i
fremtiden”.

Folkets – eller borgernes – perspektiv belyses i år af Michael Stegger Jensen fra Syddjurs, der er en
af de unge, socialdemokratiske borgmestre. Hans tale har titlen ”Hvilken velfærdsservice kan vi med
rimelighed forvente i landdistrikterne?” og tager således udgangspunkt i hvordan man balancerer
mellem det frie liv på landet og ønsket om de samme serviceydelser som findes i byerne. Vilkårene
er anderledes og med udsigt til flere børn og ældre, og færre hænder til at tage sig af dem, kan der
være behov for at tænke nyt, hvis alle skal behandles lige.

Der er udsigt til en spændende eftermiddag med mange vinkler og muligheden for at blive klogere
på begreber som velfærd, råderum og rammevilkår – og hvem kan egentlig ikke godt trænge til det?

Undervejs vil publikum blive underholdt af De Fire Maver, der også vil spille op til fællessang i den
smukke, parklignende have bag hovedbygningen.

Alle er velkomne – der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand, til absolut rimelige
priser. Mødet begynder kl. 14.00 og varer knap tre timer.