Socialdemokratiet i Djurskredsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag drøftet Region Midtjyllands budgetforlig med besparelsesforslag, som medfører markante forringelser og økonomiske nedskæringer på ’de nære sundhedstilbud’, herunder afskaffelse af akutlægebilen på Djursland.

De voldsomme besparelser på Region Midtjyllands budget medfører naturligvis uro i det socialdemokratiske bagland.

Vi skal fra kredsbestyrelsen beklage, at der skal foretages så markante besparelser på Djursland med nedlæggelse af akutlægebilen og indskrænkning af åbningstiden i akutklinikken på Grenaa Sundhedshus.

Vi er meget forundrede over processen.

Vi forstår på Else Søjmark, at selv om der har været en række drøftelser omkring temaet ’mest sundhed for pengene’, er eksempelvis beslutningen om fjernelsen af akutlægebilerne og indskrænkning af åbningstiden på akutklinikken i Grenaa blevet meddelt i en natlig mail til hende efter at budgetforliget var indgået.

Der burde forud have været en politisk proces med en grundig drøftelse i den socialdemokratiske gruppe med mulighed for mere generelt at drøfte og afveje forslag og konsekvenser af en sådan besparelse, ligesom der burde have været en egentlig udvalgsbehandling før en sådan beslutning.

Bestyrelsen for Socialdemokratiet i Djurskredsen ønsker hermed at markere, at vi naturligvis bakker op omkring den kritik af processen, som Else Søjmark også har fremført overfor regionsrådsformanden og gruppeledelsen.

Else Søjmark er for tiden udsat for en helt urimelig kritik. Else er en af de mest hårdtarbejdende og informative lokalpolitikere på Djursland og møder altid velforberedt og engageret frem. Else har også som udvalgsformand arbejdet utrætteligt for at fastholde og forbedre sundhedsbetjeningen for borgerne i Region Midtjylland.

Kredsformand Søren K. Lauridsen udtaler: