Else Søjmark (A) Djurslands repræsentant i Regionsrådet RegionMidt

Udvalg for nære sundhedstilbud godkendte 9. august, at der arbejdes videre med placering af fem nærhospitaler: et i Grenaa, Skive, Skanderborg og Ringkøbing-Skjern kommuner samt et i den nordvestlige del af regionen (Lemvig, Struer og Holstebro). Regionsrådet godkendte 24. august.

I den videre dialog med kommunerne skal det afklares, hvilke forløb, indsatser og synergier, der kan indgå i de forskellige nærhospitaler og hvilke evt. investeringer, som forudsættes opfyldt for at der kan ske en fornuftig drift. Og der skal være dialog om digitale løsninger.

Der skal hentes input fra hospitaler, kommuner og andre aktører inden for de nære sundhedstilbud.

I starten af efteråret forventes den nationale pulje slået op og det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen offentliggjort. Og i efteråret 2022 og foråret 2023 udarbejdes så ansøgninger til puljen.

Vores sundhedsvæsen er presset af opgaver og personalemangel samtidig med, at vi får flere og flere ældre og behandlingskrævende borgere med kroniske sygdomme. Det vil derfor være en stor fordel for både borgere (afstande) og hospitaler, at så meget som muligt kan klares lokalt i det nære sundhedsvæsen.

Her vil bla. nærhospitaler og sundhedshuse være en vigtig ramme for de kommunale og regionale tilbud, der kan tilbydes lokalt.

Det nære sundhedsvæsen har for mig at se aldrig været så vigtigt som nu. Kommune, region, herunder præhospitalet og almen praksis skal sammen sikre et sammenhængende, robust og tilgængeligt sundhedsvæsen, der gerne gør en forskel på forebyggelse og løfter sundheden generelt og specielt i udsatte områder.

Også Præhospitalets ambulancer og lægebiler oplever personalemangel og øget aktivitet. Mere og mere klares på stedet når ambulancen ankommer og på vej til hospitalet. Turene tager derfor længere tid samtidig med, at flere og flere ringer efter ambulancen.

Sammen med lægebil, akuthelikopter og hjerteløbere er ambulancerne på farten for borgerne i hele regionen herunder områder med risiko for længere responstid. Disse steder har vi fremskudte ambulance baser, som ikke optagede ambulancer kan opholde sig på. Men ambulancerne er på farten, også med sygetransport. Så baserne kan bruges mere, hvis biler til sygetransport kan aflaste ambulancerne for sygetransport opgaver.

På personalesiden kan flere ambulancebehandler elever give et tiltrængt løft.

I udvalg for nære sundhedstilbud prioriterede vi præhospitalet højt i forhold til regionens budgetforhandlinger.

I Socialdemokratiet lægger vi også vægt på dette.