Nu har regeringen lige passeret den berømte fødselsdag på 100 dage. Derfor vil jeg med
dette nyhedsbrev tage fat på et par vigtige emner og på den stemning, der lige nu er på
Christiansborg.
Jeg ved godt, det er blevet lidt langt, men jeg har sat det op i afsnit, så I kan læse det, I
synes er interessant.
En regering der ikke holder længe:
Hvor tit hører vi ikke de mange kommentatorer og oppositionspolitikere sige dette. Der
er ikke mange, der giver denne regering store chancer og ikke mange, der mener, vi
lever længe. Jeg er lodret uenig, og mens alle andre bedømmer os og har travlt med at
pege fingre af os, gør vi det, vi er sat i verden for, nemlig at give danskerne en tryggere
hverdag.
Vi lader ikke tingene ligge, fordi de er svære, og mener vi, at det er nødvendigt at skaffe
flere penge og medarbejdere til velfærdsområdet, og at dette kan gøres ved at afskaffe en
helligdag, ja så gør vi det. Vi må aldrig være bange for at tage de rigtige beslutninger,
hvis vi mener, at det er det rigtige at gøre. Når jeg hører alle de partier, der står udenfor
regeringen og råber ind og skælder ud, tja så kan jeg kun konstatere, at det er de rette
partier, der tog ansvar og gik i regering sammen.
Den overordnede fortælling:
Jeg tror at de fleste vælgere pegede på Socialdemokratiet, fordi de er enige i de
udfordringer, vi ser og de løsninger, vi mener der skal til.
Det drejer sig om at skabe en tryggere hverdag for danskerne, så vi ikke behøver at være
bekymret for vores ve og vel, når vi ved, at der er nogen, som samler os op, hvis vi
snubler. Vi ønsker i det hele taget at aflevere en bedre verden til næste generation.
Derfor er vi nødt til at sikre vores land bedre, end vi før har gjort, Og derfor er vi nødt til
at sikre det danske velfærdssamfund, som altid skal passes og plejes, og derfor er vi nødt
til at være endnu mere ambitiøse i forhold til klimaforandringerne.
En bedre sikkerhedspolitik:
Jeg tror, de fleste ved, at krigen i Ukraine ikke kun handler om Ukraines sikkerhed, men
også om vores sikkerhed. Ukraine skal vinde krigen, og hvis dette ikke sker, hvad er så
det næste, Putin foretager sig???Vi skal hjælpe Ukraine hele vejen frem til målet, som må kort og godt være, at russerne
forlader Ukraine. Og vi skal sikre et langt bedre og mere effektivt dansk forsvar. Og her
er der virkelig brug for penge, både til bedre faciliteter og materiel og til et større
mandskab.
Et velfærdssamfund med store udfordringer:
Allerede i 2025 vil der være 75.000 flere ældre og 30.000 flere børn. Sagt med andre
ord, vores ældre lever længere, og de unge får flere børn, og det er jo kun godt og noget,
vi skal glæde os over. Det betyder dog, at vi skal bruge rigtig mange penge fremover,
hvis vi skal beholde det velfærdsniveau, vi kender i dag. Hvis man spørger kommunerne
og følger med i pressen i forhold til sundhedssektoren, så kan vi se, at der allerede i dag
er store udfordringer. Vi har ikke den velfærd, vi ønsker os, og kommunerne og
regionerne kan ikke levere det, de gerne vil.
Dette skyldes først og fremmest, at vi mangler utrolig mange medarbejdere på vores
velfærdsarbejdspladser, og at rigtig mange af dem vælger at finde sig et andet job. Det
betyder, at vi får brug for flere gode faglige medarbejdere, samtidig med at færre ønsker
at arbejde i fagene. Det er en svær cocktail, som vi er nødt til at tage alvorligt.
Klimaudfordringer:
Det er kun dem med skyklapper for øjnene der ikke kan se, hvad der foregår lige foran
os. En klimaforandring, der går stærkere, end de fleste forventede, og noget vi alle er
nødt til at tage meget alvorligt.
Derfor skal vi fremover investere i de rette løsninger til at mindske CO2 udslippet, og vi
skal finde nye metoder til at skabe mere grøn energi og en mere grøn produktion.
Løsningsmuligheder:
Vi skal sikre, at dette sker, og det SKAL ske! Det er vores fornemmeste opgave de næste
tre til fire år, og vælgerne må gerne ved næste valg måle os på, om vi er lykkedes med at
nå vores klimamål. Og vi ved, at vi for at nå vores mål bliver nødt til at tage ansvar og
ind imellem træffe upopulære beslutninger.
Hvis alt dette skal lykkes, skal vi finde rigtig mange penge og rigtig mange dygtige
medarbejdere. Det gør vi ikke ved små kønne skåltaler, men ved at lave de rigtige
reformer. Reformer som er ansvarlige, retfærdige og som virker.
Hver gang vi har haft en blå regering, så har løsningen altid været, at de svageste skulle
betale gildet. Vi mener, at det skal gøres helt anderledes. Vi skal alle være med, og det er
netop derfor, det var bedre at tage en fridag fra os alle, i stedet for som altid kun at
ramme dem, som i forvejen har lidt.Det er også derfor, vi skal investere, i stedet for at spare os ihjel. Her taler jeg om at
investere i mennesker, have fokus på det enkelte individ. Vi skal sikre, at endnu flere får
en uddannelse, og at endnu flere får den rette hjælp til at blive helbredt og få et job. Og
vi skal sikre, at vores dygtige medarbejdere bruger tiden på det, de kan, nemlig at gøre
noget for andre mennesker fremfor at sidde foran en skærm det meste af arbejdstiden.
Finansloven 2023
Finansloven i år er faktisk et godt eksempel på alle de ting jeg lige har nævnt. Lige nu
har vi en god økonomi, en ret høj beskæftigelse, lav ledighed, og en gæld der er på vej
ned. Vi har forsat i en svær inflation, som dog er nedadgående, og vi ser ind i færre jobs
det næste år. For at sikre, at vi stadig vil være et land med god økonomi, et land som har
råd til alle de kommende udfordringer, jeg har skitseret længere oppe, må vi ikke puste
yderligere til inflationen. Derfor er det en finanslov, hvor vi passer på, men sikrer os
nogle af de ting, der er vigtige lige nu.
Vi tager fat om tre akutte udfordringer. For det første, fortsætter vi støtten til ukrainernes
frihedskamp med Ukraine-fonden på 7 mia. kr. For det andet, rummer finansloven også
inflationspakken, som giver en hjælpende hånd til nogle af de danskere, der er hårdest
ramt af prisstigninger. For det tredje, prioriterer vi med akutpakken og midler til
psykiatrien at hjælpe vores hårdt pressede sundhedsvæsen nu og her.
Ud over det kan jeg glæde mig over, at der også er penge til følgende:
· Sikre et stærkere skattevæsen, så vi kan få danskernes respekt for vores fælles
indbetalingssystem tilbage.
· Flere penge til ungdomsuddannelserne i udkantsområderne.
· Bedre mulighed for udsat skolestart og færre børn i de små klasser.
· Bedre arbejdsmiljø, højere dagpengesats, og et løft af de ufaglærte, og ikke mindst et
højere fradrag for de faglige kontingenter.
· Og sidst, men ikke mindst, flere penge til Fregatten Jylland.
Boligsag i folketinget:
Som mange af jer ved, har der været en kedelig sag omkring Alex Vanopslag og en
bolig, som han ikke var berettiget til. Da jeg sidder i præsidiet og sagen har været på
vores bord, vil jeg kort her fortælle om grunden til, at vi ikke gør mere end hvad vi har
gjort i den sag.Det, som optager os mest er, om der er nogen, der har modtaget noget fra Folketinget
som de ikke skulle have. Og her har Alex uberettiget fået penge for dobbelt husførelse,
som han har valgt at betale tilbage. Da hans lejlighed ikke skulle bruges af andre og
heller ikke lejes ud til private, har vi ikke haft en ekstra udgift på den, om han boede i
den eller ej. Derfor har vi nu sikret, at Folketinget ikke har brugt flere penge, end man
skulle.
Enhedslisten angriber os for ikke at politianmelde Alex. For at kunne gøre det, skal vi
vurdere, om han har gjort det bevidst eller ej, og det har vi ikke mulighed for at vurdere,
og man kan også spørge sig selv, om det egentlig er vores opgave. Jeg ved, at
Folketinget ikke har politianmeldt nogen før, så det er ikke noget, man lige plejer at
gøre. Hvis Enhedslisten mener, at Alex har gjort noget ulovligt, kan de jo altid selv
politianmelde ham, det er jo faktisk deres pligt, hvis de er så sikre i deres sag. Det kan
jeg konstatere, at de ikke har gjort, men vi ved også, at der er en borger, der har anmeldt
ham til politiet. Vores opgave er nu at afvente politiets vurdering, og mener de, han skal
for retten, skal vi så vurdere, om vi vil tage immuniteten fra ham. Og det er normalt en
formssag.
Jeg kunne også skrive om min meget spændende tur til Afrika, som havde både en vigtig
international vinkel og en klimavinkel, men det kan jeg gøre i næste nyhedsbrev, hvis
der er plads.
Rigtig godt forår til jer alle. Vi ses til generalforsamlingerne.
Hilsen Leif Lahn