Indkaldelse til repræsentantskabsmøde
Lørdag den 23. april 2022 kl. 10:00
Galten Hallen, Røddikvej 18, 8464 Galten
Fra kl. 9.30 serveres kaffe/te og rundstykke
Alle medlemmer er velkomne til repræsentantskabsmødet.


Dagsorden ifølge vedtægterne:
● Der aflægges mundtlige beretninger af formanden og gruppeformanden. Skriftlig beretning udsendes.
● Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse og budget til orientering. Regnskab med revisorernes påtegning og budget udsendes. Regnskab med originale underskrifter fra revisorerne forefindes i salen under mødet.
● Der er valg af formand, organisatorisk næstformand, 2 medlem til forretningsudvalget og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer.
● Der er valg af suppleant til organisatorisk næstformand og forretningsudvalgsmedlemmerne.
● Der er valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter
Den fulde dagsorden udsendes efter vedtægterne sammen med skriftlig beretning, indkomne forslag, årsregnskab og budget senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Indsendte forslag skal være vedtaget i en foreningsbestyrelse eller kredsbestyrelse. Forslag skal være modtaget senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet til e-mail: midtjylland@socialdemokratiet.dk
Tilmelding skal ske på senest d. 15.4.2022 midtjylland@socialdemokratiet.dk
• Foreningerne sender èn samlet tilmelding for delegerede og tilhørere.
• Kredsene sender èn samlet tilmelding for delegerede og tilhørere.

Vedrørende deltagelse i repræsentantskabsmødet
Alle medlemmer er velkomne og har adgang til mødet med taleret. Deltagelse i mødet er gratis og der udbetales ikke kørselsgodtgørelse. Antallet af delegerede beregnes på baggrund af medlemstallet for 2021.
Ifølge vores vedtægter § 4 stk.1 deltager kredsorganisationernes bestyrelser med op til 3 delegerede. Delegerede er desuden de i regionen valgte hovedbestyrelsesmedlemmer, en repræsentant fra DSU, en repræsentant fra Frit Forum samt FU.
Ifølge § 4 stk.2 har foreningerne 2 delegerede for op til og med 50 medlemmer, derefter 1 for hver påbegyndt 50 indtil 350, og derefter 1 for hver påbegyndt 100 medlemmer. Man skal have medlemsrettigheder i en forening for at kunne repræsentere foreningen som delegeret.

Hent indkaldelse til udprint